Aktualności

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym


W okresie letnim, wakacyjnym  na drogach powiatu pojawia się  więcej miłośników jednośladów – motocykli, motorowerów, rowerówW trosce o bezpieczeństwo policjanci  prowadzą szereg akcji profilaktycznych oraz działań edukacyjno-informacyjnych. Mają one na celu zwiększanie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i promujących bezpieczne zachowanie na drodze, na przykład: uczestniczą w egzaminach na kartę rowerową, prowadzą pogadanki z dziećmi i młodzieżą. Realizowane są także działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”.  Mają one na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów – grupy użytkowników dróg, która podczas wypadków jest szczególnie narażona na tragiczne konsekwencje tych zdarzeń. Pamiętajmy o tym, że przyjemność z jazdy jednośladem zawsze musi łączyć się z dbaniem o bezpieczeństwo własne i innych. Dlatego też apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o przestrzeganie przepisów, a także zachowanie wzajemnego szacunku na drodze. Życzliwość, uprzejmość oraz ostrożność to cechy, które powinny przyświecać wszystkim, zarówno kierującym pojazdami, jak i  pieszym.

Wybrane przepisy dotyczące rowerzystów

Rowerzysta jest obowiązany:

zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym, gdy porusza się po drodze dla rowerów i pieszych.
Jeśli nie ma drogi przeznaczonej specjalnie dla rowerzystów lub nie można z niej korzystać np. z powodu robót drogowych, wtedy kierujący rowerem powinien poruszać się poboczem, a jeżeli nie nadaje się ono do jazdy – jezdnią (możliwie blisko prawej krawędzi).

Rowerzysta może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy:

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Zbliżając się do przejścia dla pieszych rowerzysta jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Podobnie jak inni kierujący, rowerzysta ma zakaz:

Rowerzysta obowiązany jest przestrzegać następujących zakazów:

Przepisy dotyczące ruchu rowerów nie nakładają obowiązku korzystania z kasków ochronnych i elementów odblaskowych. Należy jednak wziąć pod uwagę, że kask chroni głowę – część ciała najbardziej narażoną na urazy. Z kolei kamizelka odblaskowa, szelki odblaskowe, opaski, ułatwiają dostrzeżenie rowerzysty przez kierowcę, zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych.

Zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, urządzeń wspomagających ruch
– wybrane zmiany w przepisach ruchu drogowego od 20 maja 2021 r.

Zasady_korzystania_z_hulajnog_elektrycznych__UTO__UWR_od_20_05_2021_r__-_wybrane_zmiany_w_przepisach

Źródło: KPP Sanok
Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji