Aktualności

Cyberprzemoc


Internet daje olbrzymie możliwości do anonimowego oczerniania i zniesławiania ludzi. Hejting [ang. hate – nienawidzić] – to zjawisko w sieci, które z roku na rok coraz mocniej się nasila. Polega na obrzucaniu nienawiścią wszystkiego, co znajduje się w internecie. Osoba, która hejtuje – zwana hejterem – za pomocą pozbawionych konstruktywnej wiedzy, agresywnych komentarzy obraża wybraną osobę, jej twórczość i wypowiedzi. Ciężko określić zasięg hejtingu – hejterzy atakują absolutnie wszystko, co się da. Łagodniejszą formą jest trolling – polega na ośmieszaniu i obrażaniu danej osoby w celu wywołania kłótni. Granica pomiędzy jednym a drugim choć zauważalna, jest jednak cienka.

Cyberstalking – przestępstwo to jest formą nękania za pośrednictwem Internetu. Polega na podszywaniu się pod ofiarę poprzez włamanie się na jej konta pocztowego i wbrew jej woli rozsyłanie spamu lub udostępnianie prywatne treści. Inną formą jest instalowanie programów szpiegujących, dzięki którym stalker ma stały wgląd w działanie ofiary w sieci.

Zgodnie z nowym artykułem 190a kodeksu karnego, kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W sytuacji natomiast, gdy następstwem czynu jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Child grooming (ang. child grooming) – działania podejmowane w celu zaprzyjaźnienia się i nawiązania więzi emocjonalnej z dzieckiem, aby zmniejszyć jego opory i później je seksualnie wykorzystać. Jest to także mechanizm używany, by nakłonić dziecko do prostytucji czy udziału w pornografii dziecięcej. Potocznie poprzez child grooming rozumie się uwodzenie dzieci przez Internet.

Cechy dziecka predysponowanego do bycia ofiarą:

  1. deprywacja emocjonalna, brak silnych więzi w realnym życiu, zarówno z dorosłymi, jak i w grupie rówieśniczej
  2. odrzucenie przez inne dzieci
  3. ufność
  4. chęć bycia ważnym i zwrócenia na siebie uwagi
  5. trzymanie wszystkiego w tajemnicy
  6. niska samoocena
  7. naiwność, podatność na manipulację