INNE INSTYTUCJE NIOSĄCE POMOC OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

tel. 22 668 70 00

Poradnia działa codziennie od 8:00 do 20:00.


Numer SOS – Linia Pomocy Pokrzywdzonym

tel. 222 309 900

Linia całodobowa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków.


Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży

tel. 116 111

Czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Połączenie jest bezpłatne.


Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci

te. 800 100 100

Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.