INSTYTUCJE I PLACÓWKI NIOSĄCE POMOC UWIKŁANYM W PRZEMOC I PRZESTĘPCZOŚĆ W POWIECIE SANOCKIM


Komenda Powiatowa Policji w Sanoku

Sanok, ul. Witkiewicza 3
tel. 47 82 96 310, 11
tel. 13 46 57 310, 11
Numer alarmowy 112 całodobowo.

KONTAKT DO DZIELNICOWYCH


Sąd Rejonowy w Sanoku

Sanok, ul. Kościuszki 5
tel. 13 46 56 787

KONTAKT DO KURATORÓW SĄDOWYCH


Prokuratura Rejonowa w Sanoku
Sanok, ul. Kościuszki 45
tel. 13 46 56 510

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sanoku
Sanok, ul. Mickiewicza 29 (II piętro)
tel. 536 151 532 – całodobowy dyżur telefoniczny
tel. 531 995 236 – całodobowa infolinia

Ośrodek świadczy bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną i materialną osobom pokrzywdzonym przestępstwem i im najbliższym oraz świadkom przestępstw i osobom im najbliższym.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
Sanok, ul. Szopena 5
tel. 13 46 43 593

Centrum świadczy bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne. Z pomocy specjalistów można skorzystać, po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerami telefonu: 13 46 43 593, 500 173 713 lub osobiście w siedzibie PCPR.


Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sanoku
Sanok, ul. Szopena 5
tel. 13 46 316 71

Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunków kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem.