POMOC SPOŁECZNA


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku

Sanok, ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4 (dawny Areszt Śledczy)
tel. 13 46 08 030

Pracownicy socjalni – tel. 13 46 08 033


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku

Sanok, ul. Kościuszki 23
tel. 13 46 56 572

Pracownicy socjalni – tel. 13 46 56 584


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Besku

Besko, ul. Podkarpacka 5
tel. 13 46 73 318, 605 205 637

Pracownicy socjalni – tel. 13 46 73 318, 605 205 637


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowsku

Bukowsko 290
tel. 13 46 74 561, 13 46 74 015 wew. 38, 39, 50, 55, 56

Pracownicy socjalni – tel. 13 46 74 015 wew. 39


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komańczy

Komańcza 166
tel: 13 46 77 350

Pracownicy socjalni – tel. 13 46 77 350


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej

Tyrawa Wołoska 175
tel. 13 46 56 925, 13 46 56 928

Pracownicy socjalni – tel. 13 46 56 925


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarszynie

Zarszyn, ul. Szkolna 1
tel. 13 46 38 837

Pracownicy socjalni – tel.  13 46 71 049


Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu

Zagórz, ul. Targowa 5
tel. 13 46 23 373

Pracownicy socjalni – tel. 13 46 23 373 wew. 22, 26, 27, 28, 29, 30