PROBLEMY ALKOHOLOWE I INNE UZALEŻNIENIA


Bezpłatna pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ich rodzin


Poradnia Leczenia Uzależnień w Sanoku działająca przy Przychodni Specjalistycznej

Sanok, ul. Lipińskiego 10
tel. 13 46 563 94

Poradnia prowadzi terapie uzależnień od alkoholu, substancji psychoaktywnych. Prowadzone są także terapie uzależnień behawioralnych.


Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego

tel. 800 060 800

Pod tym numerem telefonu można uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia.Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sanoku

Sanok, ul. Sobieskiego 1 (I piętro)
tel. 13 46 41 744

Alkoholowy telefon zaufania – tel. 13 46 30 100

Punkt świadczy pomoc: psychoterapia dla dzieci i młodzieży, pomoc psychologiczna, prawna, psychoedukacja dla osób uzależnionych, rozmowy indywidualne, grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy.Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sanoku

Sanok, ul. Sobieskiego 1 (I piętro)
tel. 13 46 41 744

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że dyżuruje w każdy poniedziałek, w godzinach od 16.00 do 18.00.

Zadaniem Komisji jest:Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sanoku

Sanok, ul. Kościuszki 23
tel. 13 46 56 551Punkt Poradnictwa Specjalistycznego w Besku

Besko, ul. Podkarpacka 5
tel. 13 46 73 318

Pomoc psychologiczna oraz pomoc prawna.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Besku

Besko, ul. Podkarpacka 5
tel. 13 46 73 318Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bukowsku

Bukowsko 290
tel. 13 46 74 015 wew. 35, 13 46 74 032Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Komańczy

Komańcza 166
tel. 13 46 77 035 wew. 35 467 70 35Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Tyrawie Wołoskiej

Tyrawa Wołoska 175
tel. 13 46 56 939

Poradnictwo z zakresu przemocy w rodzinie, profilaktyki uzależnień, problemów opiekuńczo-wychowawczych oraz poradnictwo pedagogiczne i rodzinne.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tyrawie Wołoskiej

Tyrawa Wołoska 175
tel. 13 46 56 939Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy oraz Rodzin z Problemami Alkoholowymi w Zarszynie

Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74
tel. 13 46 71 001 wew. 30

Poradnictwo dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz pomoc osobom stosującym przemocGminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarszynie

Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74
tel. 13 46 71 038 wew. 31, 42Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagórzu

Zagórz, ul. 3 Maja 2 (usytuowany obok siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu)
tel. 792 739 240

Poradnictwo z zakresu uzależnień osoby i rodziny z problemem alkoholowym.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagórzu

Zagórz, ul. 3 Maja 2
tel. 13 46 23 373, 792 739 240