Aktualności

Jesteś świadkiem lub sam doświadczasz przemocy? Uzyskaj pomoc


Przemoc w rodzinie to niepokojące zjawisko, którego co roku w Polsce doświadcza ponad 200 tysięcy osób, głównie kobiet. Może być jednorazowym, lub powtarzającym się działaniem narażającym ofiary na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Przemoc narusza godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powoduje szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołuje cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Ofiarą przemocy w rodzinie może być każdy – dziecko, małżonek, partner, osoba starsza, osoba z niepełnosprawnościami.

Jeżeli chociażby raz w rodzinie pojawiły się zachowania przemocowe wobec Ciebie lub wobec dzieci – ZAREAGUJ
– nie pozwól, by one się powtórzyły!

Przyjmuje się, ze stosowanie przemocy w dużej mierze zależy od przyjętych wzorców naśladowania. Każda osoba stosująca przemoc powinna zgłosić się do specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Istnieją specjalnie opracowane programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc. Wobec tych osób nieskuteczne są terapie rodzinne, czy terapie dla par. Często, zjawisku przemocy towarzyszy jakaś forma uzależnienia np. od alkoholu. W takich okolicznościach w pierwszej kolejności należy skorzystać z pomocy specjalisty uzależnień.

Co możesz zrobić, kiedy doświadczasz przemocy?

           – na terenie powiatu sanockiego możesz zgłosić się do:

           – Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Sanoku

           – Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sanoku lub szkolnego pedagoga, psychologa, wychowawcy.

Jeśli znajdujesz się w bezpośrednim niebezpieczeństwie, zadzwoń na numer alarmowy 112.

Policja w zależności od sytuacji, może:

Podczas interwencji Policji możesz złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa możesz także złożyć samodzielnie w dowolnym momencie w jednostce Policji lub we właściwej miejscowo prokuraturze.

Pamiętaj! Nikt nie ma prawa bić, ani poniżać ciebie i twoich najbliższych. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem za które grozi odpowiedzialność karna w tym wieloletnie więzienie dla sprawcy. Gdy jesteś świadkiem przemocy nie bój się, reaguj dzwoniąc pod alarmowy numer 112.

Zachęcamy do obejrzenia poniższego spotu i udostępnienia go. Zapraszamy również na stronę internetową swiadomibezpieczni.pl, która jest kompendium wiedzy na temat zagrożeń, prawidłowych reakcji oraz danych instytucji z powiatu sanockiego, które udzielają pomocy.

Fundusz Sprawiedliwości – pomagamy osobom pokrzywdzonym przestępstwem www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl.
Potrzebujesz pomocy?
Skorzystaj z całodobowej Linii Pomocy Pokrzywdzonym: +48 222 309 900
lub skontaktuj się mailowo: info@numersos.pl.


Spot został zrealizowany w ramach realizowanego przez Towarzystwo Pomocy Ziemi Bukowskiej projektu „Świadomy więc bezpieczny” sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.