Aktualności

KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE


„Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023” – informacje dotyczące podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie powiatu sanockiego.

Wykaz instytucji i organizacji zajmujących się zagadaniem przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego zamieszczony jest na stronach internetowych:  Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

W przygotowanym informatorze znajduje się:

Informacje dotyczące podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie powiatu sanockiego.

Wykaz lokalnych ośrodków pomocy społecznej udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:

Wykaz punktów konsultacyjnych (PK), punktów interwencji kryzysowej (PIK) i in. podmiotów, udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Wykaz organizacji pozarządowych

Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 2023 r.

Źródło: KPP Sanok