Aktualności

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii


Każdego roku w dniu 26 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 7 grudnia 1987 roku, znany także jako Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi.

Jest to data nieprzypadkowa. Rozpoczynające się wakacje to okres, gdy tysiące młodych ludzi wyjeżdża na obozy, biwaki, koncerty, by cieszyć się życiem i odpoczywać. Jest to również czas, w którym niestety część młodych ludzi pierwszy raz sięgnie po narkotyk. Według najnowszych danych do narkotykowej inicjacji dochodzi w coraz wcześniejszym – nawet dziecięcym wieku.

Dzień ten jest też okazją do pokazania osobom uzależnionym, że przy wsparciu ze strony bliskich i specjalistów możliwy jest powrót do życia bez narkotyków.

Narkotyki to nie tylko uzależnienie, choroby psychiczne i inne problemy zdrowotne, ale często trudne do przewidzenia zdarzenia, które komplikują życie. Na temat narkotyków krąży wiele opinii, półprawd i mitów. Są spostrzegane zarówno jako śmiertelne niebezpieczeństwo, jak i niegroźne używki. Takie opinie wynikają przede wszystkim z niewiedzy o ich działaniu, ale także z tego, że narkotyki wpływają różnie na różnych ludzi. Używanie narkotyków, nawet okazjonalne, powoduje konsekwencje, na które musi się decydować każdy biorący. Najlepszy sposób, aby nie mieć z nimi problemu to wiedzieć o nich jak najwięcej i to z rzetelnych źródeł, a przede wszystkim ich nie zażywać.

Oprócz konsekwencji i ryzyka utraty zdrowia, a nawet życia pamiętać należy o konsekwencjach społecznych i karnych, gdyż fakt karalności może zmienić nasze dotychczasowe życie lub wpłynąć na jego przyszłość zamykając osobie karanej dostęp do wielu zawodów czy funkcji społecznych. Przypominamy, że posiadanie nawet niewielkiej ilości narkotyków jest zabronione. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii grozi za to kara do 3 lat więzienia, a w przypadku posiadania znacznych ilości nawet 10 lat pozbawienia wolności. Handel narkotykami, udzielenie lub nakłanianie do używania narkotyków to przestępstwa, za które również można trafić do więzienia nawet na 10 lat. Postawmy więc retoryczne pytanie: Czy warto ryzykować?

Dane statystyczne w zakresie narkomanii zawsze będą mało zadowalające, gdyż jako Policja, ujawniając przestępczość narkotykową mamy świadomość, że gdzieś obok jest osoba pokrzywdzona takim procederem. Jednakże porównując minione lata notujemy sukcesywny wzrost wykrywalności przestępstw popełnionych z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii co napawa optymizmem, że kierunek prowadzonych działań i żmudnej pracy Policji jest prawidłowy.

Wspólnie zróbmy wszystko, by uświadomić młodzieży, jakie skutki może nieść za sobą ten zgubny nałóg. Przypominajmy o tym dziś podczas Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii, ale pamiętajmy jednak o tym każdego dnia.

Pamiętaj!

Jeśli uważasz, że Ty, Twój przyjaciel lub ktoś z rodziny ma problem z narkotykami, natychmiast porozmawiaj z zaufaną dorosłą osobą – rodzicem, trenerem lub nauczycielem.

Pamiętaj, że leczenie jest dostępne i bezpłatne, a uzależnienie jest jednostką chorobową,  którą można leczyć.

Leczenie w poradni uzależnień nie wymaga skierowania od lekarza rodzinnego.

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania
800 199 990

Biuro Prewencji KGP