Aktualności

NUMERY ALARMOWE – te numery musisz znać


Numer alarmowy – 112

112 to numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Numer alarmowy 112 można wybrać w telefonie nieposiadającym karty SIM.

Numer alarmowy 112 odbierany jest w Centrach Powiadamiania Ratunkowego przez operatorów numerów alarmowych.

Inne numery alarmowe:

Wprowadzenie numeru alarmowego 112 nie wyłączyło pozostałych numerów alarmowych do służb ratunkowych:

997 – Policja
998 – Państwowa Straż Pożarna
999 – Państwowe Ratownictwo Medyczne


Pozostałe numery alarmowe funkcjonujące w Polsce:

987 – Centrum zarządzania kryzysowego
991 – Pogotowie energetyczne
992 – Pogotowie gazowe
993 – Pogotowie ciepłownicze
994 – Pogotowie wodno-kanalizacyjne
995 – Komenda Główna Policji – system Child Alert
996 – Centrum Antyterrorystyczne

Inne numery do służb powołanych do niesienia pomocy:

986 – Straż miejska (nie we wszystkich miastach)
984 lub 601 100 100 – Numer ratunkowy nad wodą (MOPR i WOPR)
985 lub 601 100 300 – Numer ratunkowy w górach (GOPR i TOPR)
116 000 – Numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci (Fundacja ITAKA)
116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)
116 123  – Kryzysowy Telefon Zaufania (Instytut Psychologii Zdrowia)
800 702 222 – Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (Fundacja ITAKA)
22 668 70 00 – Niebieska Linia, ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie