Aktualności

OSTRZEŻENIE. Wykorzystywanie tożsamości znanych osób w celu popełnienia oszustwa


Komenda Główna Policji i FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP ostrzegają przed zagrożeniami związanymi z możliwością wykorzystywania tożsamości osób powszechnie znanych i rozpoznawanych (np. polityków, artystów czy piłkarzy) lub podszywania się pod inne podmioty w celu popełniania oszustw. W swoich schematach oszuści wykorzystują obecną sytuację, w której mamy do czynienia ze spadkiem wartości waluty krajowej i oferują inwestycje w kryptoaktywa lub na rynku FOREX.

Każda taka kampania jest dobrze zaplanowana. Nad jej scenariuszem, a następnie przeprowadzeniem pracują przestępcy posiadający wiedzę fachową, z powodu których ten proceder przestępczy stanowi rzeczywiste zagrożenie. Cechą wspólną tego typu kampanii jest to, że dla „uwiarygodnienia” jej wykorzystywany jest bezprawnie wizerunek osoby powszechnie znanej i rozpoznawanej i informacje te w postaci reklam (najczęściej banerów) są publikowana w uznanych za wiarygodnych ogólnopolskich mediach, portalach branżowych lub mediach społecznościowych.

Działania takie mogą być prowadzone z wykorzystaniem narzędzi, które są poza kontrolą tych mediów. Skuteczność działań, poza wyżej wymienionymi czynnikami, przestępcy uzyskują również dzięki nowoczesnym narzędziom czy „badaniu rynku”, które profiluje oszukańcze reklamy względem podatnego odbiorcy. Innym sposobem zmanipulowania odbiorcy jest publikowanie takich nieprawdziwych informacji, w tym graficznych, z nielegalnym użyciem logo znanych stacji telewizyjnych lub wiodących gazet i czasopism.

Działania oszustów są bardzo dotkliwe i prowadzą nie tylko do utraty środków „inwestorów”, ale także do naruszenia reputacji osób powszechnie znanych i rozpoznawanych, których wizerunek został nielegalnie wykorzystany w „kampanii marketingowej”. Należy zaznaczyć, że osoby te wielokrotnie dementują fałszywe doniesienia medialne, a mimo to pokrzywdzeni klienci często tłumaczą swoje działanie wskazując na publikacje, w których osoby powszechnie znane i rozpoznawane opowiadają o swoich sukcesach inwestycyjnych.

Choć praktykowane przez przestępców oszustwa nie są nowe, a wiele instytucji publikuje komunikaty ostrzegawcze, nadal są osoby, które inwestują oszczędności życia na poczet iluzorycznych zysków.

Jak chronić się przed tego typu zagrożeniami:

Źródło: Komenda Główna Policji,
FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP
Centrum Wymiany i Analiz Informacji Sektora Finansowego / mw