BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE


Podstawowe zasady zachowania się na drodze

Pieszy

Jako pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku możesz poruszać się poboczem. W przypadku braku także pobocza, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. Poruszając się poboczem lub jezdnią pieszy jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Dwóch pieszych może iść obok siebie na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności.

Pieszy podczas poruszania się może korzystać z drogi dla rowerów w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Należy pamiętać, że korzystając z tej drogi, należy ustąpić miejsca kierującemu rowerem. Wyjątek stanowi osoba niepełnosprawna, która nie ma takiego obowiązku. Na drodze dla pieszych i rowerów pieszy ma pierwszeństwo przed kierującym rowerem.

Noś odblaski! Bądź widoczny na drodze

Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Pieszy wyposażony w odblaski jest widoczny dla kierowcy już z odległości od 120 do 140 metrów. Osoba, która nie ma odblasków z około 30 metrów. Niestety często to zbyt mało, żeby kierowca mógł prawidłowo zareagować.

 


Rowerzysta

Jako rowerzysta, jeśli masz do dyspozycji drogę dla rowerów lub pas ruchu dla rowerów, obowiązany jesteś do korzystania z nich. Na drogach tych w większości obowiązują takie same reguły jak na jezdni, tzn. należy poruszać się prawą stroną z bezpieczną prędkością. W przypadku braku wymienionych dróg rowerzysta może poruszać się po jezdni.

Ważne jest, aby zarówno rowerzyści, jak i pozostali kierujący, pamiętali o respektowaniu zasad związanych z pierwszeństwem przejazdu. Sygnalizowanie z wyprzedzeniem zamiaru wykonania manewru, także ma duży wpływ na bezpieczeństwo.

Załóż kask, pamiętaj o elementach odblaskowych!

Aktualnie w przepisach dotyczących ruchu rowerów nie ma zapisów dotyczących kasków ochronnych ani kamizelek odblaskowych. Pamiętajmy jednak, że zakładając kask chronimy głowę – część ciała najbardziej narażoną na urazy. Kamizelka odblaskowa, szelki odblaskowe, opaski, ułatwiają dostrzeżenie rowerzysty przez kierowcę, zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych.

 


Kierowca

Bezpieczna podróż pojazdem

Pamiętaj:

Awaria pojazdu – co robić?

Poza obszarem zabudowanym zabezpiecz miejsce postoju:

Na terenie zabudowanym:

Na drodze ekspresowej lub autostradzie:


Jesteś świadkiem wypadku drogowego, są ranni – co robić?

Bezpieczeństwo dziecka

Pamiętaj:

Najczęstsze przyczyny wypadków i kolizji drogowych

 


Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Pamiętaj, że ilekroć poruszasz się po drodze – bez względu na to, czy jesteś kierującym pojazdem, rowerzystą, czy pieszym, zobowiązany jesteś zastosować się do obowiązujących przepisów drogowych, które uregulowane są przede wszystkim w ustawie Prawo o ruchu drogowym, a nadto wyrażone przez przyjęte oznakowanie, oświetlenie i sygnalizację.

Niezależnie od powyższego zawsze musisz też dostosować swoje zachowanie na drodze do konkretnych warunków drogowych, m.in. do natężenia ruchu, warunków atmosferycznych, widoczności, nawierzchni, własnej predyspozycji itp.

Spowodowanie wypadku komunikacyjnego

Podstawa prawna


Pamiętaj, aby zawsze stosować się do obowiązujących przepisów i zasad ruchu drogowego. Jeżeli natomiast spowodujesz wypadek, nie oddalaj się z miejsca zdarzenia, udziel – o ile to możliwe – niezbędnej pomocy poszkodowanemu, wezwij odpowiednie służby (Policja, Pogotowie ratunkowe).

Zadzwoń na numer alarmowy 112.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Podstawa prawna

Przestępstwo to przewiduje karalność w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, już za sam fakt prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, tj. nie musi dojść do naruszenia zasad ruchu drogowego czy do wypadku (art. 178a k.k.).