UZALEŻNIENIA


Uzależnienie to silne pragnienie zażywania substancji psychoaktywnej bądź wykonywania jakiejś czynności, zdobywanie jej w wystarczającej ilości i silna skłonność do wznowienia zażywania po przerwie w zażywaniu.

Rodzaje uzależnień

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ich rodzin w powiecie sanockim. Zgłoś się do Poradni Leczenia Uzależnień lub Punktu Informacyjno-Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Alkoholowy telefon zaufania – tel. 13 46 30 100

Pełna lista instytucji i placówek oferujących pomoc i poradnictwo specjalistyczne dla osób uzależnionych dostępna jest na stronie
GDZIE SZUKAĆ POMOCY?