Aktualności

Potrzebujesz pomocy? Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sanoku


Wspieramy Ciebie oraz Twoich bliskich, pokrzywdzonych i świadków! W ramach Funduszu Sprawiedliwości:

Więcej na temat pomocy uzyskasz w najbliższym ośrodku pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sanoku (Okręgowy Ośrodek w Krośnie)

Ośrodek świadczy bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną i materialną osobom pokrzywdzonym przestępstwem i im najbliższym oraz świadkom przestępstw i osobom im najbliższym.

Wejście do Punktu Pomocy z ułatwieniami dostępu dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Szczegóły pod podanym poniżej numerem telefonu.

Sanok, ul.  Mickiewicza 29

Środa 7:00 – 12:00
Piątek 15:00 – 20:00
tel.: 531 995 236