Aktualności

Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do OKRĘGOWEGO OŚRODKA POMOCY POKRZYWDZONYM


Zdarza się, że ofiary przestępstw nie zgłaszają popełnienia czynu zabronionego organom ścigania. Jest to często wynikiem towarzyszącego im strachu lub braku świadomości, co do przysługujących im praw. W takiej sytuacji zawsze mogą jednak liczyć na wsparcie Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym, w którym dzięki bezpłatnej poradzie prawnej dowiedzą się więcej na temat niezbędnych do podjęcia działań, a także uzyskają profesjonalną pomoc w zakresie przygotowania pism procesowych.

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem lub świadkiem przestępstwa albo osobą im najbliższą i potrzebujesz pomocy zgłoś się do:

Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sanoku, ul. Mickiewicza 29 (II piętro)
lub do jednego z Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem:

Całodobowy dyżur telefoniczny: 536 151 532
Całodobowa Infolinia: 531 995 236

Masz prawo do bezpłatnej pomocy:
prawnej, psychologicznej, materialnej