Aktualności

POTRZEBUJESZ WSPARCIA? Skorzystaj z pomocy oferowanej przez Fundusz Sprawiedliwości


Podmioty, działające w ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, udzielają wsparcia osobom pokrzywdzonym, ich najbliższym oraz świadkom. W ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości można uzyskać pomoc prawną, psychologiczną oraz materialną. Wszystkie osoby pokrzywdzone przemocą domową mogą skorzystać z pomocy oferowanej przez Fundusz Sprawiedliwości.

Informacje na temat Sieci Pomocy Pokrzywdzonym dostępne są na stronie internetowej Funduszu Sprawiedliwości https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/

Fundusz Sprawiedliwości zapewnia natychmiastową i bezpłatną pomoc doraźną osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym. W ramach bezpłatnej pomocy można skorzystać z:

Lista podmiotów udzielających wsparcia w ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem dostępna jest na stronie:
https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy

Wniosek o pomoc można złożyć przy wykorzystaniu platformy ePUAP:
https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/pomoc-zdalna-epuap/

Istnieje możliwość kontaktu z całodobową Linią Pomocy Pokrzywdzonym +48 222 309 900. Infolinia dostępna jest całodobowo, w tym w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Przez całą dobę można dzięki niej anonimowo uzyskać informacje o możliwości pomocy, szybką poradę psychologiczną i prawną, a także umówić się na spotkanie ze specjalistami w dowolnie wybranej placówce, działającej w ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, na terenie całej Polski. Kontakt możliwy jest również za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@numersos.pl.

Wszystkie osoby pokrzywdzone przemocą domową mogą skorzystać z pomocy w ramach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc, w punktach specjalizujących się w udzielaniu porad prawnych osobom doznającym przemocy.

Jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty w dziedzinie pomocy ofiarom przemocy, a nie możesz skorzystać z porady stacjonarnie. Umów się na wizytę zdalną (czyli przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, takich jak telefon lub komunikator internetowy).

Skorzystaj z jednego z dyżurów specjalistycznych przeznaczonych dla osób doznających przemocy domowej, przemocy wobec kobiet i dzieci. W punktach specjalizujących się w tej dziedzinie oczekują gotowi do udzielenia porad profesjonaliści, którzy chcą i potrafią pomagać osobom doświadczającym przemocy, rozumieją ich problemy i znają sposoby radzenia sobie z nimi.

W celu umówienia wizyty możesz skorzystać: ze wskazanego na liście numeru telefonu; ze strony do zapisów https://np.ms.gov.pl/zapisy; lub z podanego na stronie odpowiedniego powiatu adresu e-mail.

Pomoc można uzyskać także w specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej. Poniżej link do bazy kontaktowej.

https://www.gov.pl/web/rodzina/baza-kontaktowa-specjalistyczne-osrodki-wsparcia-dla-ofiar-przemocy

Pomoc można również otrzymać kontaktując się z organizacjami pozarządowymi, np. z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii” 22 668 70 00. Poradnia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 08.00 – 20.00; dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy.

Niebieska Linia IPZ prowadzi także Poradnię Mailową pod adresem: poradnia@niebieskalinia.pl

Porad mailowych udzielają pracownicy oraz współpracownicy Pogotowia „Niebieska Linia” przeszkoleni oraz doświadczeni w udzielaniu porad oraz pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie. Są wśród nich psycholodzy, pedagodzy oraz absolwenci innych uniwersyteckich kierunków społecznych https://www.niebieskalinia.pl

Na terenie województwa podkarpackiego dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości otrzymał m. in. Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

KWP