Aktualności

POWIAT SANOCKI. Plany priorytetowe dzielnicowych na najbliższe półrocze


Wyeliminowanie zachowań, które zakłócają porządek publiczny. Piętnowanie spożywania alkoholu w miejscach publicznych czy niszczenia mienia. Prowadzenie akcji informacyjnych. To tylko wybrane działania, które podejmują Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Sanoku. Zobacz szczegółowy wykaz działań.

KONTAKT DO DZIELNICOWYCH

asp. szt. Bartosz Lubański
dzielnicowy.sanok1@rz.policja.gov.pl
tel. 47 82 96 426, tel. 571 203 283

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r. obejmuje:  poprawę stanu bezpieczeństwa w rejonie ul. Mickiewicza 29 w Sanoku (od strony stadionu), poprzez dążenie do wyeliminowania niepożądanych zjawisk takich jak spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem, zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie miejsc dostępnych dla publiczności przez osoby bezdomne, które tam się gromadzą. Zjawisko to stanowi demoralizację i zagrożenie dla osób korzystających z miejsc użyteczności publicznej. Miejsce to zostało wytypowane przez mieszkańców rejonu.

mł. asp.  Mateusz Farbaniec
dzielnicowy.sanok2@rz.policja.gov.pl
tel. 47 82 96 423 lub 342, tel. 571 203 284

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r. obejmuje: poprawę stanu bezpieczeństwa w rejonie przejścia pomiędzy budynkami nr 10 i 14 przy ul. Jagiellońskiej w Sanoku, poprzez dążenie do wyeliminowania niepożądanych zjawisk, takich jak spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem, zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie miejsc dostępnych dla publiczności oraz niszczenie mienia przez osoby, które tam się gromadzą. Zjawisko to stanowi demoralizację, zagrożenie dla osób korzystających z miejsc użyteczności publicznej oraz niszczenie mienia, występuje w godzinach wieczorowo- nocnych. Miejsce to zostało wskazane przez mieszkańców osiedla Śródmieście II.

mł. asp. Dariusz Oberc
dzielnicowy.sanok3@rz.policja.gov.pl
tel. 47 82 96 423 lub 342, tel. 572 908 668

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r. obejmuje: ochronę osób starszych, przed próbami oszustw, wyłudzeń i kradzieży. W celu zapoznania osób starszych ze sposobami działań sprawców, którzy działają metodą tzw. „na wnuczka” w rejonie ulicy Lipińskiego w Sanoku zostanie przeprowadzona akcja informacyjna.

asp.  Andrzej Małek
dzielnicowy.sanok4@rz.policja.gov.pl
tel. 47 82 96 426, tel. 510 997 698

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r. obejmuje: nieprawidłowe parkowanie pojazdów na terenie zielonym przy ul. Al. Wojska Polskiego 34 w Sanoku. Powyższe wykroczenie stanowi zagrożenie dla pieszych oraz prowadzi do niszczenia terenu zielonego wyznaczonego do rekreacji. Miejsce to zostało zostało wskazane przez mieszkańców osiedla Błonie.

asp. szt.  Robert Koszyk
dzielnicowy.sanok5@rz.policja.gov.pl
tel. 47 82 96 423, tel. 571 203 285

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r. obejmuje: ochronę osób starszych przed próbami oszustw, wyłudzeń i kradzieży. W celu zapoznania seniorów ze sposobami działań sprawców którzy działają metodą tzw. „na wnuczka” w rejonie ulicy Langiewicza w Sanoku, zostanie przeprowadzona akcja informacyjna.

st. asp. Rafał Słomiana
dzielnicowy.sanok6@rz.policja.gov.pl
tel. 47 82 96 342 lub 423, tel. 571 203 285

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r. obejmuje: ochronę osób starszych przed próbami oszustw, wyłudzeń i kradzieży. W celu zapoznania seniorów ze sposobami działań sprawców którzy działają metodą tzw. „na wnuczka” w rejonie ulicy Langiewicza w Sanoku, zostanie przeprowadzona akcja informacyjna.

mł. asp.  Daniel Mola
dzielnicowy.sanok7@rz.policja.gov.pl
tel. 47 82 96 403, tel. 571 203 287

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r. obejmuje: poprawę stanu bezpieczeństwa w rejonie pętli autobusowej przy ul. Krakowskiej oraz w rejonie pawilonu handlowego PSS nr 4 przy ul. Legionów Polskich w Sanoku, poprzez dążenie do wyeliminowania niepożądanych zjawisk takich jak spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem, zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności przez osoby, które tam się gromadzą. Zagrożenie to występuje najczęściej w godzinach od 14 do 17. Zjawisko to stanowi demoralizację i zagrożenie dla osób korzystających z obiektów użyteczności publicznej. Miejsce to zostało wskazane przez mieszkańców osiedla Dąbrówka.

mł. asp. Paweł Piotrowski
dzielnicowy.sanok9@rz.policja.gov.pl
tel. 47 82 96 407, tel. 572 908 667

REJON 8
Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r. obejmuje: poprawę stanu bezpieczeństwa w rejonie pawilonów handlowych przy ul. Przemyskiej 24 w Sanoku, poprzez dążenie do wyeliminowania niepożądanych zjawisk takich jak spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem, zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności przez osoby, które tam się gromadzą. Zjawisko to stanowi demoralizację i zagrożenie dla osób korzystających z budynku użyteczności publicznej. Miejsce to zostało wskazane przez mieszkańców osiedla Olchowce.

mł. asp. Paweł Piotrowski
dzielnicowy.sanok9@rz.policja.gov.pl
tel. 47 82 96 407, tel. 572 908 667

REJON 9
Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r. obejmuje: poprawę stanu bezpieczeństwa w rejonie budynku OSP w Dębnej oraz w rejonie placu zabaw, poprzez dążenie do wyeliminowania niepożądanych zjawisk takich jak spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem, zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie miejsc dostępnych dla publiczności przez osoby, które tam się gromadzą. Zagrożenie to występuje najczęściej od godziny 18 oraz weekendy. Zjawisko to stanowi demoralizację i zagrożenie dla osób korzystających z miejsc użyteczności publicznej oraz wpływa na demoralizację osób małoletnich. Miejsce to zostało wskazane przez mieszkańców oraz sołtysa m. Dębna.

st. asp. Paweł Turzeniecki
dzielnicowy.sanok10@rz.policja.gov.pl
tel. 47 82 96 428, tel. 572 908 664

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r. obejmuje: ograniczenie zagrożenia ze strony psów w miejscowości Pisarowce, pozostających w przestrzeni publicznej bez nadzoru właścicieli, a także nie zachowania środków ostrożności przy trzymaniu psów. Problem ten w szczególnym stopniu narasta podczas miesięcy letnich gdy liczba psów pozostawionych bez opieki wzrasta. Skutkiem lekkomyślności właścicieli tych zwierząt może być niebezpieczeństwo pogryzienia przypadkowych przechodniów, które stanowi bezpośrednie zagrożenie dla ich zdrowia i życia oraz jest możliwe zakażenie chorobą zakaźną (wścieklizną) przenoszoną przez te zwierzęta. Informację uzyskano w trakcie rozmów z mieszkańcami miejscowości Pisarowce.

st. asp.  Szymon Rychlicki
dzielnicowy.sanok11@rz.policja.gov.pl
tel. 47 82 96 433, tel. 572 908 666

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r. obejmuje: działania na terenie miejscowości Tyrawa Solna. Znajdują się tam nieruchomości, na których nie ma tabliczek z numerem porządkowym. W niektórych przypadkach tabliczki z numerem porządkowym umieszczone są w nie odpowiednim miejscu, skutkiem czego są niewidoczne. Powyższy fakt wpływa negatywnie na porządek publiczny, a w przypadku wystąpienia zagrożenia może realnie wpłynąć na czas reakcji takich służb jak Pogotowie Ratunkowe, Policja czy Straż Pożarna. Ponadto w trakcie rozmów z mieszkańcami okazuje się, że nie zdają sobie oni sprawy z tego, że tabliczki z numerem porządkowym są urządzeniami użytku publicznego i są przepisy prawne, które to regulują.

mł. asp. Daniel Zanik
dzielnicowy.sanok12@rz.policja.gov.pl
tel. 47 82 96 342 lub 423, tel. 797 908 311

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r. obejmuje: ograniczenie zagrożenia ze strony psów w miejscowości Niebieszczany pozostających w przestrzeni publicznej bez nadzoru właścicieli, a także nie zachowania środków ostrożności przy trzymaniu psów. Problem ten w szczególnym stopniu narasta podczas miesięcy letnich gdy liczba psów pozostawionych bez opieki wzrasta. Skutkiem lekkomyślności właścicieli tych zwierząt może być niebezpieczeństwo pogryzienia przypadkowych przechodniów, które stanowi bezpośrednie zagrożenie dla ich zdrowia i życia oraz jest możliwe zakażenie chorobą zakaźną (wścieklizną) przenoszoną przez te zwierzęta. Informację uzyskano w trakcie rozmów z mieszkańcami miejscowości Niebieszczany.

sierż. Michał Sokołowski
dzielnicowy.besko2@rz.policja.gov.pl
tel. 47 82 96 555, tel. 572 908 670

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 01.01.2023 r.-30.06.2023 r. obejmuje: poprawę stanu bezpieczeństwa w rejonie ul. Starowiejskiej w Besku poprzez dążenie do wyeliminowania niepożądanych zjawisk takich jak spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętych zakazem, zakłócaniem porządku publicznego, zaśmiecaniem miejsc dostępnych dla publiczności oraz dewastacją mienia.

st. sierż. Barbara Milczanowska
dzielnicowy.besko1@rz.policj.gov.pl
tel. 47 82 96 554, tel. 572 908 669

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 01.01.2023 r.-30.06.2023 r. obejmuje:poprawę stanu bezpieczeństwa w rejonie ul. Szkolnej w Zarszynie, poprzez dążenie do wyeliminowania niepożądanych zjawisk, takich jak spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętych zakazem, zakłócaniem porządku publicznego, zaśmiecaniem miejsc dostępnych dla publiczności oraz dewastacją mienia.

sierż. szt. Marcin Śliwianka
dzielnicowy.bukowsko1@rz.policja.gov.pl
tel. 47 82 96 542, tel. 572 908 671

Plan działania priorytetowego realizowanego w okresie 01.01.2023r – 30.06.2023r dotyczy: spożywania alkoholu w miejscowości Bukowsko w miejscach objętych zakazem w obrębie tzw. deptaka przy sklepie Klimek. Czas występowania w godzinach porannych , popołudniowych oraz wieczorowo nocnych. W związku z powyższym problemem odnotowano wytoczenia porządkowe w postaci uszkodzeń mienia, interwencje w stosunku do osób nietrzeźwych, zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecania.

asp. szt. Radosław Guzek
dzielnicowy.bukowsko2@rz.policja.gov.pl
tel. 47 82 96 542, tel. 572 908 672

Plan działania priorytetowego realizowanego w okresie 01.01.2023r – 30.06.2023r obejmuje: spożywanie alkoholu w miejscowości Nowotaniec w miejscach objętych zakazem w obrębie ZS w Nowotańcu jak też innych sklepów w rejonie centrum miejscowości ( Sklep GS Nowotaniec i jego obręb) . Czas występowania w godzinach porannych , popołudniowych oraz wieczorowo nocnych. W związku z powyższym problemem odnotowano wytoczenia porządkowe w postaci uszkodzeń mienia, interwencje w stosunku do osób nietrzeźwych, zakłócanie ładu i porządku publicznego.

mł. asp. Tomasz Groń
dzielnicowy.komancza1@rz.policja.gov.pl
tel. 47 82 96 532, tel. 572 908 673

Plan działania priorytetowego realizowany na okres od 01.01.2023r. do 30.06.2023r. obejmuje działanie zmierzające do realizacji, poprawy stanu technicznego przejazdu kolejkowo- drogowego na skrzyżowaniu linii kolejki wąskotorowej z drogą w897 KM47+971mm, oraz usunięcie znaku B-20 na tym przejeździe, w miejscowości Smolnik.

asp.  Kamil Trzciniecki
dzielnicowy.komancza2@rz.policja.gov.pl
tel. 47 82 96 533, tel. 572 908 674

Plan działania priorytetowego realizowany na okres od 01.01.2023r. do 30.06.2023r. obejmuje działanie zmierzające do realizacji, właściwego oznakowania przejazdu kolejowego Sygnalizatorem Drogowym Przejazdu Kolejowego SDPK w miejscowości Szczawne.

asp. szt. Artur Rajchel
dzielnicowy.zagorz1@rz.policja.gov.pl
tel. 13  46 57 524, tel. 572 908 676

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 01.01.2023 r.-30.06.2023 r. obejmuje:  działania na terenie miejscowość Zagórz osiedle Dolina dotyczące zmniejszenia zagrożenia ze strony psów pozostających w przestrzeni publicznej bez nadzoru właścicieli, a także nie zachowania środków ostrożności przy trzymaniu psów. Problem ten w szczególnym stopniu narasta podczas miesięcy letnich gdy liczba psów pozostawionych bez opieki wzrasta. Skutkiem lekkomyślności właścicieli tych zwierząt może być niebezpieczeństwo pogryzienia przypadkowych przechodniów, które stanowi bezpośrednie zagrożenie dla ich zdrowia i życia oraz jest możliwe zakażenie chorobą zakaźną (wścieklizną) przenoszoną przez te zwierzęta. Informację uzyskano w trakcie rozmów z mieszkańcami osiedla Dolina.

mł. asp. Dawid Kita
dzielnicowy.zagorz2@rz.policja.gov.pl
tel. 13  46 57 524, tel. 572 908 675

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 01.01.2023 r.-30.06.2023 r. obejmuje: problem kradzieży, w szczególności napojów alkoholowych, do których dochodzi w Zagórzu na ul. Piłsudskiego z terenu tylnej rampy rozładunkowej sklepu „Biedronka”. Plan opracowano na podstawie przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa, odnotowanych zgłoszeń i interwencji, a także informacji uzyskanych od społeczności lokalnych.

mł. asp.  Krzysztof Zięba
dzielnicowy.zagorz3@rz.policja.gov.pl
tel. 13 46-57-526, tel. 572 908 677

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 01.01.2023 r.-30.06.2023 r. obejmuje: działania na terenie miejscowości Olchowa, dotyczące nieruchomości, na których nie ma tabliczek z numerem porządkowym. W niektórych przypadkach tabliczki te umieszczone są w nieodpowiednim miejscu, co skutkuje tym, że są one niewidoczne. Powyższy fakt wpływa na czas reakcji takich służb jak Pogotowie Ratunkowe, Policja czy Straż Pożarna. Ponadto w trakcie rozmów z mieszkańcami okazuje się że nie zdają sobie oni sprawy z tego, że tabliczki z numerem porządkowym są urządzeniami użytku publicznego, a umieszczenie ich na posesji regulują odpowiednie przepisy prawne zawarte w art. 64 kodeksu wykroczeń.

Źródło: KPP Sanok