Aktualności

Przemoc, a przyjęte wzorce naśladowania


Przyjmuje się, ze stosowanie przemocy w dużej mierze zależy od przyjętych wzorców naśladowania. Stosowania przemocy po prostu się uczymy. Skoro się jej uczymy, to istnieje szansa na zmianę tych zachowań. Stosowania przemocy można się zatem oduczyć.

Rodzaje i formy przemocy

 1. Przemoc fizyczna
  – bicie, policzkowanie, popychanie, szarpanie, duszenie itp.

 2. Przemoc psychiczna
  – obrażanie, wyzywanie, poniżanie, izolacja społeczna poprzez kontrolowanie i zabranianie kontaktów z innymi, wymuszanie posłuszeństwa, stała krytyka itp.

 3. Przemoc seksualna
  – molestowanie, zmuszanie do współżycia lub jakichkolwiek innych zachowań seksualnych itp.

 4. Przemoc ekonomiczna
  – odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny itp.

 5. Poprzez zaniedbanie
  – narażanie na utratę życia lub zdrowia, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb itp.

Każda osoba stosująca przemoc powinna zgłosić się do specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Istnieją specjalnie opracowane programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc. Wobec tych osób nieskuteczne są terapie rodzinne, czy terapie dla par. Często, zjawisku przemocy towarzyszy jakaś forma uzależnienia np. od alkoholu. W takich okolicznościach w pierwszej kolejności należy skorzystać z pomocy specjalisty uzależnień.

Na terenie powiatu sanockiego o pomoc należy zwrócić się do:

GDZIE SZUKAĆ POMOCY – SPRAWDŹ!