Aktualności

PRZEMOC W RODZINIE. Gdzie szukać pomocy?


W związku z realizacja „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023” Policja publikuje aktualny wykaz instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie powiatu sanockiego.

Wykaz instytucji i organizacji zajmujących się zagadaniem przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego zamieszczony jest na stronach internetowych:  Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

W przygotowanym informatorze znajduje się:

Realizując zadania zawarte w „Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021” poniżej zamieszczamy informacje dotyczące podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie powiatu sanockiego.

Wykaz punktów konsultacyjnych (PK), punktów interwencji kryzysowej (PIK) i in. podmiotów, udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie powiatu sanockiego

Punkt Poradnictwa Specjalistycznego
Besko, ul. Kolejowa 54
tel. 13 46 73 318, e-mail: gops@besko.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Sanok, ul. Kościuszki 23
tel. 13 46 56 584, e-mail: gopssanok@gminasanok.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
Sanok, ul. Szopena 5
tel.  13 46 46 570,  e-mail: pcpr@sanok.naszepcpr.pl

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Problemów Alkoholowych
Sanok, ul. J. III Sobieskiego 1
tel. 13 46 41 744, telefon zaufania 13 46 30 100, e-mail: pik@um.sanok.pl

Punkt Informacyjno -Konsultacyjny w Tyrawie Wołoskiej
Tyrawa Wołoska 175, tel. 13 46 56 939, e-mail: gopdtyrawawoloska@interia.pl

Punkt Informacyjno -Konsultacyjny w Zagórzu
Zagórz, ul. 3 Maja 2
tel. 13 46 22 062, e-mail: urzad@zagorz.pl

Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy oraz Rodzin z Problemami Alkoholowymi
Urząd Gminy w Zarszynie
Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74
tel. 13 46 71 048

Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie powiatu sanockiego.

Krąg Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Nowosielcach
Nowosielce 292, 38- 533 Nowosielce tel. 609 225 832

KPP Sanok

Więcej informacji:

PRZEMOC W RODZINIE https://swiadomibezpieczni.pl/przemoc-w-rodzinie/
GDZIE SZUKAĆ POMOCY? https://swiadomibezpieczni.pl/gdzie-szukac-pomocy/