Plaga pijanych kierowców, jak z tym walczyć?


Uzależnienia, przemoc rodzinna, plaga pijanych kierowców, próby wyłudzeń wśród seniorów to jedne z najczęściej występujących zagrożeń spotykanych we współczesnym świecie. Naprzeciw tym problemom wyszło Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej, które w ramach projektu „Świadomy więc bezpieczny” zrealizowało pięć spotów informacyjnych. Trafią one do seniorów, rodzin, dzieci i młodzieży szkolnej pełniąc rolę informacyjno-edukacyjną.

Pierwszy z wyemitowanych spotów informuje o grożących z tytułu jazdy po alkoholu konsekwencji oraz zachęca do reakcji w przypadku zauważenia podejrzanego zachowania na drodze.

Pijani kierowcy to prawdziwa plaga na polskich drogach. Tylko w 2021 roku policja wykryła ok. 100 tysięcy takich osób, a i tak ze względu na pandemię było 3 razy mniej kontroli niż zwykle. Według statystyk w 2021 roku nietrzeźwi kierowcy spowodowali ponad 2 tysiące wypadków, zabijając 271 osób. Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Przestępstwo to przewiduje karalność w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, już za sam fakt prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, tj. nie musi dojść do naruszenia zasad ruchu drogowego czy do wypadku (art. 178a k.k.).

Na stronie internetowej swiadomibezpieczni.pl znajdziesz informacje na temat zagrożeń, prawidłowych reakcji oraz instytucji z powiatu sanockiego w których można otrzymać pomoc. Dostępne są również filmy edukacyjne oraz sporty informacyjne. Obejrzyj i udostępnij poniższy spot. Zachęcamy do obejrzenia i udostępnienia poniższego spotu.

Fundusz Sprawiedliwości – pomagamy osobom pokrzywdzonym przestępstwem www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl.
Potrzebujesz pomocy?
Skorzystaj z całodobowej Linii Pomocy Pokrzywdzonym: +48 222 309 900
lub skontaktuj się mailowo: info@numersos.pl.


Spot został zrealizowany w ramach realizowanego przez Towarzystwo Pomocy Ziemi Bukowskiej projektu „Świadomy więc bezpieczny” sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.