Aktualności

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie „Bez nałogów też jest fajnie”


Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku.

Konkurs „Bez nałogów też jest fajnie” realizowany jest  w ramach projektu pt. „Świadomy więc bezpieczny”, finansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym.

Celem konkursu jest popularyzowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży; promowanie właściwych postaw oraz kształtowanie kultury oraz kreatywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w wydarzeniach związanych z promowaniem zdrowego trybu życia bez uzależnień.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczących się w Szkołach Podstawowych w Gminie Bukowsko, którzy od nowego roku szkolnego 2021/2022 będą uczęszczać do poniższych klas:

Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie pracy, wraz z podpisanymi przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika załącznikami nr 1, 2, 3 do Regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2022 r. na adres Gminy Bukowsko: 38-505 Bukowsko 290 lub dostarczenie osobiście do  sekretariatu  pok. Nr 105.

Zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINEM oraz do udziału w konkursie.

Konkurs sfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.