Aktualności

Zaproszenie na debatę społeczną dotyczącą działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie


Komenda Powiatowa Policji w Sanoku organizuje debatę społeczną dotyczącą działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Spotkanie odbędzie się w środę 23 listopada 2022 roku o godz. 10.00 w sali „Klubu Górnika”, ul. Grzegorza 2 w Sanoku. Zapraszamy przedstawicieli instytucji oraz mieszkańców powiatu sanockiego do udziału w debacie.

W trakcie spotkania policjanci omówią między innymi procedurę „Niebieskie Karty”. Wskażą, jakie instytucje zajmują się powyższą tematyką, jak również możliwości uzyskania wsparcia i pomocy. Uczestnicy debaty będą mogli także przekazać rekomendacje, wnioski i postulaty dla podmiotów zobowiązanych do podejmowania działań pomocowych. Celem przedsięwzięcia będzie również zacieśnienie współpracy międzyinstytucjonalnej w przedmiotowym zakresie.

Debata odbędzie się w środę 23 listopada 2022 roku o godz. 10.00 w sali „Klubu Górnika”, ul. Grzegorza 2 w Sanoku.

Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa.
Dlatego zapraszamy przedstawicieli instytucji oraz mieszkańców powiatu sanockiego do udziału w debacie.